0
0 ฿
 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. สินค้าทุกชิ้นมีรับประกัน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆของเราจะได้รับการรับประกันในกรณีที่ การชำรุดอันเกิดมาจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจาก การผลิต เท่านั้น
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้าที่เราส่งไปถึงลูกค้า เป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าได้แจ้งกับเราไว้
 4. นับจากเราได้รับสินค้าแล้ว เราจะทำการตรวจสอบข้อบกพร่องตามที่ลูกค้าแจ้งมา หากเราพบข้อบกพร่องจากการผลิตจริง ทางเราจะส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ภายใน 7 วัน

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่จะไม่รับประกัน

 1. ความ เสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก ขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่เรากำหนด
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
 4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 5. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 14 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 6. ความผิดพลาดจากการขนส่งโดยไปรษณีย์
 7. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, หรือทำลาย
 8. สินค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ลูกค้าใช้งานไม่ถูกวิธี
 9. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบจากทางเรา หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากที่ใดๆที่ไม่ใช่จากทางเรา

 

เงื่อนไขการแจ้งเพื่อขอเปลี่ยนตัวใหม่

 1. แจ้งปัญหาการใช้งาน และปัญหาที่พบ มาให้เราช่วยวิเคราะห์ถึงแนวทางการการใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. เราจะช่วยแก้ปัญหาให้หากปัญหานั้น เกิดจากการไม่ทราบวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง
 3. หากปัญหานั้นๆ ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เราจะแจ้งให้ลูกค้าทำการส่งสินค้ากลับมาให้เราตรวจสอบดูอีกทีหนึ่ง
 4. หากปัญหานั้นๆ สามารถแก้ไขได้โดยการใช้งานที่ถูกต้อง และไม่ใช่วิธีการซ่อม เราจะส่งสินค้านั้นๆกลับไปให้ลูกค้าอีกทีหนึ่ง
 5. หากเราพบว่า ปัญหานั้นเกิดจากคุณภาพของการผลิต เราจะทำเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าทันทีครับ

เงื่อนไขในการส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

 1. สินค้าตัวใหม่ที่เราจะจัดส่งมาให้ลูกค้า มีอายุการรับประกันได้ถึง 14 วันเหมือนเดิมครับ
 2. ค่าบริการในการจัดส่ง เรายินดีที่จะจัดส่งให้ฟรีครับ