ทำไมอุปกรณ์นี้จึงจำเป็นสำหรับคุณ

 

          หากโทรศัพท์มือถือของคุณต้องการต่อ USB ภายนอกเพื่อเชื่อมกับ Keyboard, Mouse, Joystick, สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์

ต่างๆ แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะขนาดและการใช้สัญญานแตกต่างกัน แต่ถ้าโทรศัพท์มือถือของคุณรองรับการเชื่อมต่อแบบ OTG อยู่แล้ว

อุปกรณ์ตัวนี้จะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ได้สูงถึง 2 ช่อง (สามารถใช้ USB HUB ต่อพ่วงได้อีก)

แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะใช้ไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก  (ออกแบบให้ใช้ Micro USB เพื่อให้แตกต่างจาก USB ขนาดปกติ

เพื่อป้องกันผู้ใช้ความสับสน) เพื่อเพิ่มกำลังไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่มาต่อพ่วงได้อีกด้วย

 

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

  • รองรับช่อง USB 2.0/1.1 ได้ถึง 2 ช่อง และสามารถใช้ USB HUB ต่อพ่วงได้อีก (ต้องไม่มากไปกว่าความสารถของแหล่งจ่ายไฟ)
  • ไม่เกะกะการใช้งาน เพราะออกแบบให้สายสัญญาณแต่ละเส้น ไม่กระจุกรวมกันอยู่จุดเดียว
  • สีดำ

 

สินค้าทั้งหมดประกอบด้วย

  • Micro USB HUB  (Black)