ทำไมอุปกรณ์นี้จึงจำเป็นสำหรับคุณ

      ประหยัดการใช้ไฟฟ้าแบบสิ้นเปลือง เพราะเป็นแบบตั้งเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

โดยสามารถตั้งเวลาได้อิสระสูงถึง 8 โปรแกรม

 

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

 

 • ใช้เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ
 • ใช้เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ Manual ได้
 • ใช้เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ สุ่ม ได้ เช่นการใช้ในเวทีคอนเสิร์ต
 • รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ 230-240 V 50 Hz
 • รองรับกระแสไฟได้สูงถึง 10A/2300 W
 • สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่ -10 - +40 C
 • มีแบตเตอรี่ในตัวที่สามารถสำรองไฟเลี้ยงสำหรับโปรแกรมได้นานถึง 100 ชั่วโมง
 • มีโหมดการทำงานแบบสุ่มเปิด-ปิดได้
 • สามารถตั้งเวลาเป็น ชั่วโมง นาที และแต่ละวันใน 1 อาทิตย์ได้
 • สามารถตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิด แบบอิสระได้ถึง 8 โปรแกรม
 • สามารถล้าง และกู้คืนการตั้งค่าของแต่ละโปรแกรมได้ง่ายเพียงปุ่มเดียว
 • สามารถใช้งานได้ง่าย

 

 

สินค้าทั้งหมดประกอบด้วย

 • เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติแบบดิจิตอล